Algoritmalar

Sıralama(Sorting) Algoritmaları Nedir?
Sıralama algoritmaları verilerin  bir listede tutulduğunu varsayarsak sayı büyüklüğüne ya da alfabeye göre düzenleyen algoritmalardır. Matematiksel olarak büyük  O gösterimindeki fonksiyonlardan kararlı olup olmadığı hızları ve benzeri  karşılaştırmalarla en uygun algoritmayı seçebiliriz. Uygulamalı örneklerle; kullanım avantajı dezavantajı, iterasyon sayıları ve bellek yönetimi gibi konulara değinmiş olacağız. İncelenecek konular:
  1. Bubble Sort(Kabarcık Sıralama)
  2. Shell Sort
  3. Quick Sort(Hızlı Sıralama)
  4. Heap Sort(Kümeleme Sıralaması)
  5. Selection Sort(Seçmeli Sıralama)
  Sıralama algoritmalarına çok küçük bir giriş yaptıktan sonra Bubble(Kabarık) Sort ile incelemeye devam edelim.
Bubble Sort(Kabarcık Sıralama)
Çalışma Prensibi
Dizi içindeki büyük elemanların  algoritmanın her adımında dizi sonuna doğru lineer bir şekilde ilerleme işlemini yapmasıdır.
Bu işlemi yaparken dizinin en küçük dizinin başında kümelenir.
Dizinin başlangıç elemanı seçilir dizinin sonuna kadar karşılaştırma işlemi yapılır.
Bir yönden diğerine giderken komşu iki elemanın birbiriyle yer değiştirmesi mantığına dayanır.
(more…)
1 2