C Sharp

Generic Nedir,Nasıl Kullanılır?
Generic Nedir, Nasıl Kullanılır? Türden bağımsız işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Sınıfın tek bir tür değişken ile çalışması istendiği zaman kullanılır. Çift boyutlu olarakta kullanılabilme özelliği vardır. Aşağıdaki kod bloğunda Liste adında generic tanımlanmıştır. Liste'nin değişken türü  't' olarak belirlenmiştir.
1.	public class Liste<t> 
2.	  { 
3.	    //komutlar
4.	  }
(more…)
Interface(Arayüz) Nedir, Nasıl Kullanılır?

Interface (Arayüz) Nedir, Nasıl Kullanılır?

İçinde sadece kendinden türeyen sınıfların, içini doldurmak zorunda olduğu boş metot (prototip) tanımlamalarının yapıldığı yapıdır.Kısaca belirlenen şablonun dışına çıkılmaması için kullanılan bir yapıdır. Kodda düzeni sağlar, tabi karmaşık hale getirmekte sizin elinizde.

Kullanım Şekli: 
interface Universite 
{
  public void tercih(Bolum bolum);
}
(more…)
Indexer (Indeksleyici) Nedir, Nasıl Kullanılır?
Class’ın içindeki ögelere array(dizi) gibi erişmek için kullanılır. Yani Class’a dizi özelliği katar.
 • İstenilen her sınıf dizi gibi kullanılabilir.
 • Private,public,protected ve internal olarak tanımlanabilirler
 • Uygun tipte Değer almaları gerekir, aksi taktirde derleyici hata verecektir.
 • Class’a dizi özelliği katar.
 • (more…)
1 2 3