C Sharp

While kullanımı (C#)
Döngüler, komutların bir çok kez yeniden yürülmesini sağlayan, programlamada kullanılan önemli yapılardan biridir.Bu örnekte While döngüsü nedir ona bakalım... while döngüsünde komutun yürütümü koşul ifadesi doğru olduğu sürece devam eder. Prototipi şu şekildedir. While(kosul_ifadesi) { komut; }
//while kullanımı 1'den 10 kadar olan sayıların toplamını ekrana yazdıran program
using System;
public class WhileCounter
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    int counter = 1; 
    while (counter <= 10) //while baslangic
    {
      Console.Write("{0} ", counter);//komut
      ++counter; //komut2
    } /while bitis
    Console.WriteLine(); 
    Console.Read();
  } 
}
   
C Sharp Anket Programı
10 soruya verilen cevapları  otomatik olarak değer atayan C Sharp Console programı aşağıdaki gibidir. Bu programı kullanıcının verdiği cevaplara göre anket sonuçlarını belirleyen bir programa dönüştürebilirsiniz
  //otomatik olarak anket sonuçlarını çeken program
  using System;
  public class anket
  {
    public static void Main(string[] args)
    {

      int[] yanitlar = { 1, 2, 6, 4, 8, 5, 9, 7, 8, 10, 1, 6, 3, 8, 6,
  10, 3, 8, 2, 7, 6, 5, 7, 6, 8, 6, 7, 5, 6, 6, 5, 6, 7, 5, 6,
  4, 8, 6, 8, 10 };
      int[] cogunluk = new int[11];
      for (int cevap = 0; cevap < yanitlar.Length; cevap++)
        ++cogunluk[yanitlar[cevap]];
      Console.WriteLine("{0}{1,10}", "sorular", "cogunluk");

      for (int oylama = 1; oylama < cogunluk.Length; oylama++)
        Console.WriteLine("{0,6}{1,10}", oylama, cogunluk[oylama]);
      Console.Read();

    }
  }
İyi çalışmalar
1 2 3