Generic Nedir,Nasıl Kullanılır?


Generic Nedir, Nasıl Kullanılır? Türden bağımsız işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Sınıfın tek bir tür değişken ile çalışması istendiği zaman kullanılır. Çift boyutlu olarakta kullanılabilme özelliği vardır. Aşağıdaki kod bloğunda Liste adında generic tanımlanmıştır. Liste'nin değişken türü  't' olarak belirlenmiştir.
1.	public class Liste<t> 
2.	  { 
3.	    //komutlar
4.	  }
Birden fazla türden çalışmak için kullanım şekli:
1.	public class Liste<T1,T2> 
2.	  { 
3.	    //komutlar
4.	  }
Aşağıdaki örnekte T yerine hangi değişken türü yazılırsa sınıf o değişkene göre çalışır.Değişken türünde değişiklik yapmak istediğimiz zaman generic'i tanımladığımız yerde T yerine gerekli değişken türü yazılır ve işlem kolaylıkla halledilir.
class Liste<T> // T genel tipin adıdır.Bundan sonra T yerine ne denirse sınıf ona göre çalışacak
  {
    T[] ogrenciListesi;
    public Liste(int Boyut){ // Boyut değişken türü integer olduğu için doğrudan int olarak tanımlandı.
    ogrenciListesi = new T[Boyut];

    }
    public void ogrenciEkle(int indis, T degerVer) // T yerine hangi değişken türü gerekli ise yazılır.
    {
      ogrenciListesi[indis] = degerVer;
    }

Program.cs içinde generic'ten nesne oluşturulur ve işlemler nesne tarafından gerçekleştirilir.
 Liste<string> ogr_AdSoyad= new Liste<string>(1);
      ogr_AdSoyad.ogrenciEkle(1,"Ali Emre Isik");
  Genel olarak Generic tanımı ve kullanımı bu şekilde.. İyi Çalışmalar

1 comment

Thank you for this this will be useful for many students.
Hoping for many more posts like this.

Leave a reply


Powered by themekiller.com