Hızırlans Projemiz Hakkında


"Öncelikle uzun bir süredir yazamıyorum dersler ve finaller dolayısıyla..." gibi bir cümle ile başlamayacağım yazıma :)) Katılmış olduğumuz proje yarışmasında Türkiye 1.si olmayı başardık. Projemiz hakkında genel bir bilgi vermek ve yarışma hakkında görüşlerimi paylaşmak istedim... Hızırlans'ın amacı, ambulans gerektirici bir olay meydana geldiğinde, olay yerindeki herhangi bir kişinin 112 acil servisini cep telefonundan aradığı andan itibaren ambulans(lar)ın olay yerine ulaşacağı süreyi minimize etmektir.
1-    Uzay Geriden kestirme: Olay yerinden arayan cep telefonunun GPS (Global Positioning System; Küresel Konumlandırma Sistemi) özelliğine sahip olması gerekmez. En az 4 cep telefonu baz istasyonları aracılığıyla (pratikte daha fazla olması gerekebiliyor), uzay geriden kestirme metodu ile ortometrik konum belirlenir. Bu metot haberleşme sinyallerini kullanarak baz istasyonları ve telefon arasındaki mesafeden yararlanır. Baz istasyonlarının konumu zaten bellidir. Bu uzaklık ve konum bilgileri denklemlere girdi olarak verilir. Doğrusal olmayan denklemler Taylor Serisi açılarak doğrusal hale getirilir ve Ax=B şeklindeki doğrusal denklemler çözülerek hassas konum hesaplanır. Uzay geriden kestirme metodunun ayrıları ve denklemleri için http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/1FYM_1563a78ec593375_ek.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz.
2-    Bulut Bilişim: Kullanıcıların yerel konumlarında; herhangi bir işlem, yazılım, veri erişimi veya servis altyapısı gerekmeksizin; alınacak hizmetin sağlanabilmesini konu alan bilişim servisidir. Bu hizmetin kullanım kuramlaması elektrik dağıtıcılarıyla paralellik göstermekte, böylece kullanıcılar diledikleri hizmetten kendi aygıtlarında herhangi bir altyapı oluşturmadan yararlanabilmektedir. Bulut;  çevrim içi bilgi dağıtımı; bilişim aygıtları arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan bir yapıdadır. Dolayısıyla sistemde verileri toplamak, işlemek, depolamak ve dağıtmak için bulut bilişim tercih edilmiştir.
Bulut bilişimle ilgili daha fazla bilgi için; http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulut_bili%C5%9Fim adresini ziyaret edebilirsiniz.
3-  Tampon (Buffer) Analizi: Olay yerine en yakın ambulans ve hastaneler Tampon (Buffer) Analizi ile belirlenir. Tampon Analizin de; harita üzerinde olay konumu konum merkez alınarak etrafına 2 Km yarıçaplı bir daire çizilir ve daire içine düşen ambulans ve hastaneler bizim için örnek küme haline gelir.
Buffer Analizi

4-     Sıralama ve seçilim algoritması: Olay durumu bilgisi alındıktan sonra, mahalle en yakın ve en yeterli bir yada birkaç araç seçilerek olay yerine yönlendirilmek üzere sinyal gönderilir.
5-     Dijkstra Algoritması: En kısa yol algoritması olarak Dijkstra algoritması kullanılmıştır. Dijkstra Algoritması, graflar içinde birbirine bağlı düğümler arasında gidilebilen en kısa yolu bulmayı amaçlar. Algoritma, İnternet ağ trafiği protokolünü yönlendiren OSPF (Open Shortest Path First) protokolünde, oyun programlamada, ulaşım ağlarında kullanılır.
Algoritmanın Çalışması
1. Kaynak düğüm belirlenir. Kaynak düğümden gidilebilen diğer diğer düğümler seçilir.
2. Bu düğümlerden en az maliyete sahip olan işaretlenir, diğerleri aynı bilgiyle devam eder. Seçilmemiş düğümler için maliyet sonsuz olarak işaretlenir.
3. İkinci adımda seçilen maliyeti en az olan düğümden gidilebilen düğümler arasında aynı işlem uygulanır. Sonsuz işaretlenen düğümler bitinceye kadar devam edilir.

Deterministik Dinamik Programlama ile En Kısa Yolun Bulunması
Dinamik programlama, n değişkenli bir problemin optimum çözümünü, problemi n aşamaya ayırarak ve her aşamada tek değişkenli bir alt problemi çözerek belirler. Bizim problemimizde n parametreleri şunlardır:
1-               Yol uzunluğu
2-               Yolun cinsi (asfalt, beton, toprak vs.)
3-               Trafik durumu (MOBESE merkezinde trafik yoğunluğu ölçme halihazırda mevcuttur. Yoğunluk bilgisi sürekli güncellenmektedir. Bu bilgilerin her dakika buluta güncellenmiş haliyle gönderilmesi sağlanacaktır)
4-               Trafik lambası sayısı
Hesaplamalar yinelenerek yapıldığı için bir alt problemin optimum çözümü bir sonraki problemin girdisini oluşturur. Son alt problem çözüldüğünde optimum çözüme ulaşılır.
Bulutta toplanan bilgiler: 1-    Baz istasyonlarının konum bilgisi
2-    Olay konum bilgisi
3-    Çevrimiçi ambulans ve hastanelerin konum bilgisi
4-    Haritalar (Yol uzunluğu, yol cinsi gibi parametreler burada tutulur)
5-    Olay durum bilgisi (ölü, yaralı gibi)
6-    MOBESE merkezinden alınan yol durumu bilgisi
7-    Genel denklem ve algoritmalar
8-    Kayıt
Son olarak ödül töreni güzeldi daha da güzel olabilirdi ama bir daha ki sefere artık (:

Leave a reply


Powered by themekiller.com