Interface(Arayüz) Nedir, Nasıl Kullanılır?


Interface (Arayüz) Nedir, Nasıl Kullanılır?

İçinde sadece kendinden türeyen sınıfların, içini doldurmak zorunda olduğu boş metot (prototip) tanımlamalarının yapıldığı yapıdır.Kısaca belirlenen şablonun dışına çıkılmaması için kullanılan bir yapıdır. Kodda düzeni sağlar, tabi karmaşık hale getirmekte sizin elinizde.

Kullanım Şekli: 
interface Universite 
{
    public void tercih(Bolum bolum);
}
  • Yukarıdaki tanımlamada Universite arayüzüyle tercih metodunun  başka türlü değer alamama ve belirli bir kalıpta yazılma işlemi yapılmıştır.
  • Interface’ten türeyen sınıflar interface kalıbına uymak zzorundadır.
  • Abstract  sınıflar gibi new komutu ile oluşturulamazlar.
  • Metotlarda gövde kısmı olmaz.
  • Bir sınıf birden fazla interface’ten türeyebilir.
Neden Interface? Kodlamanızda herhangi bir değişiklik yapmanız gerektiğinde esne ve temiz bir şekilde değişiklik yapmanızı sağlar. Abstract ve Interface’lerin en önemli özelliği Polymorphism’I desteklemesidir.Kullandığınız herhangi bir kod parçasını Abstract ya da ınterface’ten tureyen sınıflarda kullanabilirsiniz. Özetle; interface, geliştirilen yazılımda aynı kavramın birden fazla şekilde uygulandığında bu kavramı soyutlar ve kodun esnekliğini, okunabilirliğini ve değişimin  olumsuz etkisini en aza indirmek için kullanılır.

Leave a reply


Powered by themekiller.com